Vyhledej
Královédvorsko > Služby občanům > Práce

Nabídka práce: odborný referent (MěÚ Dvůr Králové n. L.)

Anička Kubíková / 21.08.2020
Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice odborného referenta/odborné referentky odboru výstavby a územního plánování (stavebního úřadu) Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Uzávěrka přihlášek je 4. 9. 2020 ve 12:00 hodin. Nástup v září nebo říjnu 2020.
 

Druh práce: odborný referent/odborná referentka stavebního úřadu 

Místo výkonu práce: Dvůr Králové nad Labem       

Platová třída*: 9. - 10. třída (dle praxe a vzdělání)

Pracovní poměr: na dobu neurčitou     

Termín nástupu: září-říjen 2020, případně dle dohody

 

Předpoklady:

Způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka, být fyzickou osobou, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt.

Požadavky:

Dosažené vzdělání: SŠ, VOŠ, VŠ

1. vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru nebo

2. vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví nebo

3. střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví

Znalosti oboru: stavebního, architektonického nebo právnického směru

Znalosti právních předpisů:

· zákona č. 128/2000  Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

· zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů

 

Výhoda:

Praxe v oblasti veřejné správy nebo ve stavebnictví vítány.

Další požadované dovednosti, znalosti a schopnosti:

 • pracovat na PC (Windows, MS Office – Word, Excel, Internet a elektronická pošta, správa souborů)
 • ochota se dále vzdělávat
 • umění jednat s lidmi, komunikační dovednosti, empatie
 • smysl pro týmovou práci
 • výrazný smysl pro zodpovědnost
 • řidičské oprávnění skupiny B a ochota řídit referentské vozidlo

Osobnostní předpoklady:

 • rozhodnost, odolnost proti stresu
 • aktivnost a výkonost
 • organizační schopnosti

Nabízíme:

 • zajímavou práci v přátelském kolektivu
 • benefity dle sociálního fondu
 • příspěvek na penzijní připojištění

Náplň práce:

 • vykonává činnosti stavebního úřadu podle z. č. 50/1976 Sb. v platném znění u případů zahájených v době účinnosti tohoto zákona
 • vykonává činnosti stavebního úřadu podle z. č. 183/2006 Sb. v platném znění u případů zahájených v době účinnosti tohoto zákona

Bližší informace k obsahu práce Vám podá vedoucí odboru VÚP Ing. Martin Rudolf, č. tel. 499 318 215.

Uzávěrka přihlášek: 04.09.2020, ve 12:00 hodin (v této lhůtě musí být přihláška doručena Městskému úřadu Dvůr Králové nad Labem) obálku označit „VŘ - referent VÚP -­ neotvírat“.

Přihlášky v písemné podobě s požadovanými doklady zasílejte na adresu:

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Bc. Jan Sedláček, tajemník MěÚ

nám. T. G. Masaryka čp. 38

544 17  Dvůr Králové nad Labem

Náležitostí přihlášky jsou:

 • jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce. Uvítáme číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, telefonické spojení, elektronický kontakt, datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojte:

 • motivační dopis
 • profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nelze nahradit čestným prohlášením, ani kopií žádosti o výpis z evidence rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením). Výpis z evidence rejstříku trestů je možné na počkání získat na recepci Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • doklad o absolvování praxe v případě vyššího odborného vzdělání v oboru stavebnictví nebo v případě středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví jako nejvyššího dosaženého vzdělání
 • osvědčení zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění v případě středního vzdělání s maturitní zkouškou jako nejvyššího dosaženého vzdělání, pokud ho uchazeč má
 • podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: „Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám souhlas k jejich zpracování a uchování“.

* zařazení do platové třídy je v souladu s NV č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; odměňování se řídí NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 2)

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich nebude Vaše přihláška úplná a nebude zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo. Po ukončení výběrového řízení Vám budou Vaše doklady zaslány zpět. 

 

 

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 592x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
15.09.2020 - Od 17. září do 17. listopadu 2020 bude úplně uzavřena silnice Rožnov – Semonice.
31.08.2020 - Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové bude otevřeno až do neděle 6. září 2020. Koupaliště v Trutnově bude příležitostně dle počasí otevřeno o víkendech. Koupaliště v Jaroměři již na konci srpna končí.

Volná pracovní místa
Kuchař/ka (Domov sv. Josefa Žireč)

Odborný referent (MěÚ Dvůr Králové n. L.)


Kuchař (Školní jídelna ve Dvoře Král. n. L.)Pečovatel/ka (PS Dvůr Králové n. L.)


Kalendář akcí
5.01.2019 09:00 - 31.12.2020 17:00
Expozice textilního tisku (stálá výstava)
20.06.2020 16:00 - 19.09.2020 17:00
Pohádky z Bauerovic zahrádky II
1.07.2020 - 30.09.2020
Božena Němcová (výstava)
1.09.2020 - 30.11.2020
Kamarádka knihovna
12.09.2020 09:00 - 10.10.2020 17:00
Skautská výstava